AP Accounting Team Leader

Ngày hết hạn: 30-04-2024

Ứng tuyển

Kinh nghiệm:

Từ 5 năm kinh nghiệm

Cấp bậc:

Trưởng nhóm

Bằng cấp:

Đại học

Hình thức:

Toàn thời gian

Mô tả công việc :

lenght :2294
after cut:1389
number words cut:1388
1389
I.Quản lý Team AP
• Phân công và giám sát công việc của các thành viên trong Team
• Chịu trách nhiệm về việc kiểm tra các hồ sơ thanh toán của team AP, đảm bảo phải đúng qui định nội bộ Công ty và qui định của cơ quan nhà nước.
• Kiểm soát việc lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán, đảm bảo việc lưu trữ hồ sơ là đầy đủ đảm bảo phải đúng qui định nội bộ Công ty và qui định của cơ quan nhà nước.
• Trực tiếp hạch toán các khoản chi phí liên quan đến lương và phúc lợi cho Giáo viên.
• Hỗ trợ team trong việc cải tiến quy trình xử lý chứng từ và hạch toán kế toán.
• Phối hợp với kế toán thuế/ kế toán tổng hợp trong việc hoàn thành báo cáo thuế GTGT/PIT/ và báo cáo tài chính hàng tháng.
• Tham gia thực hiện triển khai/ nâng cấp phần mềm kế toán, dự án của công ty
II. Kế
toán tổng hợp Công ty con trực thuộc 100% VUS
• Hướng dẫn nhân viên kế toán các nghiệp vụ hạch toán.
• Theo dõi, giám sát số liệu kế toán phải thu, phải trả, kế toán kho, kế toán thanh toán…
• Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của quản lý
• Thực hiện kê khai và nộp thuế cho Công ty con và trực tiếp làm việc với cơ quan Thuế khi cần.
III. Các công việc khác
• Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn và điều động của Kế toán trưởng
Xem thêm ..
Đóng lại

Yêu cầu công việc :

• Education : Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế Toán - Kiểm Toán
• Experience: 4 – 5 năm kinh nghiệm kế toán thanh toán, ít nhất 2 năm kinh nghiệm là trưởng nhóm (nhóm từ 5 thành viên trở lên)
• Attitude: Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, năng động và sáng tạo
• Language: Giao tiếp bằng Tiếng Anh là 1 lợi thế
• Computer skills: Sử dụng thành thạo word, excel, am hiểu về phần mềm kế toán ERP Oracle, ERP D365
Loading...