Chuyên viên Business Analyst & Software Tester

Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 31-08-2022

Ứng tuyển

Kinh nghiệm:

Cấp bậc:

Chuyên viên

Bằng cấp:

Đại học

Hình thức:

Toàn thời gian

Mô tả công việc :

lenght :2072
after cut:1389
number words cut:1388
1389
Có kế họach để thu thập, phân tích và tư vấn yêu cầu của người sử dụng (bao gồm cả yêu cầu phi chức năng).

Đọc hiểu, phân tích tài liệu nghiệp vụ của dự án.

Viết tài liệu Yêu cầu nghiệp vụ của người dùng (BRD). Trình bày tài liệu cho Người sử dụng và nhóm lập trình.

Tương tác với các bên liên quan và khách hàng khác để đảm bảo phối hợp và thực hiện đúng đắn các dự án phát triển phần mềm hoặc thử nghiệm phần mềm.

Tham gia vào nghiên cứu & phát triển (R&D), và các hoạt động đào tạo liên quan đến kiểm soát chất lượng.

Hỗ trợ người sử dụng xây dựng các quy trình nghiệp vụ và viết tài liệu nghiệp vụ.

Thiết kế các Test Case, checklist, xây dựng và sử dụng các công cụ test tự động.

Chuẩn bị dữ liệu test và đảm bảo tuân thủ các quy trình kỹ
thuật cho hoạt động thử nghiệm.

Thực hiện SIT Test các ứng dụng phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng phần mềm;

Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test (SIT, UAT), báo cáo kết quả test cho quản trị dự án.

Chịu trách nhiệm về chất lượng đối với các sản phẩm thử nghiệm cuối cùng.

Sọan thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống ứng dụng theo các yêu cầu của nghiệp vụ.
Xem thêm ..
Đóng lại

Yêu cầu công việc :

Trình độ: Cử nhân Khoa học Máy tính, Quản lý Thông tin

Chuyên môn: Có kỹ năng tổ chức, phân tích và giải quyết vấn đề tốt; Có kiến thức tốt về quy trình thử nghiệm, mô hình chất lượng, tiêu chuẩn (SDLC). Có kinh nghiệm làm việc với vai trò phân tích nghiệp vụ và Tester, sử dụng tốt các công cụ test phần mềm tự động

Độ tuổi: 24 đến 34

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ và thử nghiệm hoạt động dựa trên nền tảng Windows, Web-based hoặc Mobility

Có kinh nghiệm và kiến thức về hệ thống ERP (Dynamics, SAP, Odoo) là một lợi thế.

Thái độ: tích cực, ham học hỏi, chịu được áp lực

Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp (nói và viết)

Kỹ năng kỹ thuật:
- Ngôn ngữ lập trình / frameworks: .Net/Java/C#, Power App, Microsoft Dynamics 365
- Hệ điều hành: MS Windows, Linux, Unix
- Cơ sở dữ liệu: SQLServer, Oracle
- Web server: Apache, Tomcat, Weblogic
- Công cụ CASE: kinh nghiệm trong một trong UML, Poseidon, Rational Rose

Năng lực:
- Lập kế hoạch tốt, có kỹ năng phân tích.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích nghiệp vụ, phát triển hệ thống và phát triển hệ thống;
- Kỹ năng giao tiếp tốt;
- Thành thạo tiếng Anh giao tiếp (nói và viết)
- Tinh thần hợp tác và tinh thần làm việc tốt;
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Loading...