CHUYÊN VIÊN C&B

Mô tả công việc:

HĐLĐ, CÁC THÔNG BÁO VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Theo dõi hợp đồng lao động bao gồm: hợp đồng mới ký, hợp đồng ký lại, phụ lục hợp đồng

Yêu cầu các phòng ban/ cơ sở gửi phiếu đánh giá hết hạn thử việc, hết hạn HĐLĐ về cho Bộ phân Nhân sự

Làm hợp đồng lao động và phát cho nhân viên theo đúng thời gian quy định, xác nhận làm việc.

Làm báo cáo lao động 06 tháng 1 lần.

Theo dõi ngày nghỉ phép năm, nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ hiếu hỉ, không lương.

 

BẢO HIỂM BẮT BUỘC, BẢO HIỂM TAI NẠN VÀ SỨC KHỎE

Làm file tăng giảm bảo hiểm xã hội, y tế, tai nạn, thất nghiệp.

Làm chế độ ốm đau, thai sản và các chế độ bảo hiểm xã hội khác.

Làm danh sách hàng tháng gửi Công ty bảo hiểm về các trường hợp cần bồi thường chế độ tai nạn con người 24/24 và bảo hiểm sức khỏe.

 

CHẤM CÔNG VÀ TÍNH LƯƠNG

Tập hợp các bảng công, phụ cấp… của các phòng ban, cơ sở gửi về.

Xuất file từ phần mềm chấm công các báo cáo chấm công tổng hợp, chi tiết ngang, chi tiết dọc, báo cáo ra vào.

Đối chiếu dữ liệu chấm công trên file cứng, file mềm do các phòng ban cơ sở gửi về cùng với bảng xuất ra từ phần mềm chấm công, đảm bảo số liệu của 03 bảng này là chính xác.

Làm file tăng và giảm nhân sự, các loại trợ cấp/ phụ cấp các thông báo thay đổi lương, cơ sở/ phòng ban, thay đổi vị trí, trực đêm cơ sở, nghỉ không hưởng lương, ngoài giờ, …

Làm file các trường hợp thay đổi nơi làm việc, tăng giảm lương, thưởng, … để in thông báo thay đổi, trình ký, đóng dấu, chuyển cho người lao động.

Tất toán cho người lao động nghỉ việc, thuyên chuyển

Tổng hợp và kiếm soát tính chính xác của số liệu.

Tính lương hàng tháng.

 

THUẾ TNCN

Tính và kiểm tra trích nộp thuế TNCN theo lương hàng tháng.

Báo cáo thuế TNCN định kỳ.

Lập file quyết toán thuế năm và quyết toán thuế TNCN.

 

CÁC CÔNG VIỆC KHÁC

Thực hiện các báo cáo định kỳ trong lĩnh vực phụ trách;

Hỗ trợ trong dự án xây dựng phần mềm chấm công, phần mềm quản trị thông tin nhân sự và tính lương;

Xây dựng mới hoặc chỉnh sửa các qui trình quản lý nhân sự trong lĩnh vực phụ trách.

Tham gia xây dựng các chính sách lương thưởng phúc lợi.

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý các cấp.

 

Yêu cầu:

Bằng cấp: Đại học

Chuyên môn: Kế toán, tài chính, quản lý nhân sự

Ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí quản trị tiền lương tại các tổ chức trên 1,000 nhân viên

Kinh nghiệm tính lương trên excel lẫn trên phần mềm.

Có kinh nghiệm triển khai phần mềm tính lương.

Biết xây dựng các chính sách lương thưởng phúc lợi là 1 lợi thế

Anh văn: giao tiếp (TOEIC 500, IELTS 4.5)

Vi tính: Kỹ năng tính toán/ sử dụng excel, access

Thái độ tích cực, tư duy cởi mở, sẵn sàng học hỏi.

Giao tiếp nhẹ nhàng, khéo léo.