CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Mô tả công việc:

TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Thu thập, tổng hợp nhu cầu đào tạo của các phòng ban;

Tìm kiếm, triển khai hợp tác với các đối tác đào tạo nội bộ và bên ngoài;

Chuẩn bị và đảm bảo hậu cần cho việc tổ chức các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài;

Theo dõi việc triển khai và hiệu quả của các hoạt động phát triển nguồn nhân lực;

Theo dõi hiệu quả đào tạo, lộ trình đào tạo và phát triển của nhân viên

Tham gia trực tiếp đứng lớp đào tạo một số khóa học (hội nhập,…);

Hỗ trợ quản lý đào tạo và phát triển trong việc xây dựng các công cụ đào tạo và phát triển (xây dựng các module đào tạo, các lộ trình đào tạo cho các vị trí chủ chốt tại Cơ sở, lập kế hoạch đào tạo năm, lộ trình phát triển nhân tài,...)

 

TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ NGUỒN NHÂN LỰC

Cập nhật hệ thống năng lực tổ chức tương ứng với các công cụ quản lý và đào tạo liên quan;

Cập nhật các quy trình, công cụ đánh giá năng lực & đánh giá kết quả công việc;

Triển khai việc đánh giá năng lực và đánh giá 360 độ.

 

TRIỂN KHAI TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Phối hợp với bộ phận Marketing để triển khai các công cụ truyền thông nội bộ và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

 

BÁO CÁO ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
Theo dõi và tổng hợp báo cáo các hoạt động đào tạo và phát triển

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý trực tiếp

 

Yêu cầu:

Tuổi: từ 25-30 tuổi

Bằng cấp: Đại học

Chuyên môn: Quản trị nhân sự, Lao động – Xã hội, Quản trị kinh doanh, Ngoại ngữ...

Kinh nghiệm: 3 năm ở vị trí tương đương

Anh văn: giao tiếp (TOEIC 500, IELTS 5.5)

Vi tính: Word, Excel, Power Point…

Kỹ năng trình bày, thuyết trình tốt trước tập thể

Thái độ tích cực, tư duy cởi mở, sẵn sàng học hỏi.