Chuyên viên tuyển dụng giáo viên, trợ giảng

Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 31-08-2022

Ứng tuyển

Kinh nghiệm:

1- 2 năm

Cấp bậc:

Chuyên viên

Bằng cấp:

Đại học

Hình thức:

Toàn thời gian

Mô tả công việc :

lenght :3064
after cut:1390
number words cut:1389
1390
- Conduct full cycle recruitment and selection processes for teaching assistant & teacher of English positions. Recruitment process includes sourcing, screening and selection, interviewing, offer and on-boarding.
Thực hiện tất cả các bước của quy trình sàng lọc ứng viên và tuyển dụng các vị trí trợ giảng và giáo viên dạy tiếng Anh. Quy trình tuyển dụng bao gồm tìm nguồn, sàng lọc và lựa chọn, phỏng vấn, gửi thư mời nhận việc và tiếp nhận giáo viên, trợ giảng mới.

- Build, develop & maintain pools of teaching candidates through networking so that efforts are not limited to job sites, employment agencies, and internet sites.
Tạo, duy trì và phát triển nguồn ứng viên cho vị trí giáo viên và trợ giảng thông qua việc mở rộng network, để các kênh tuyển dụng không chỉ giới hạn ở các trang tìm việc, đối tác giới thiệu việc làm, và các trang mạng.

- Manage and update recruitment content and communication messages on different platforms including website, external sourcing channels, Facebook
fanpage, Linkedin, etc.
Quản lý và cập nhật nội dung tuyển dụng và thông điệp truyền thông trên các nền tảng khác nhau bao gồm trang web, các trang tìm nguồn, Facebook fanpage, Linkedin, v.v

- Work collaboratively with other HR Teachers Department staff and Campus Managers to ensure employment offers and other HR administration for teaching staff is completed.
Phối hợp với các nhân viên khác trong phòng Nhân sự Giáo viên và Quản lý Cơ sở để đảm bảo các hoạt động tuyển dụng và quản lý nhân sự giảng dạy khác được hoàn thành.

- Support analysis and reporting on different HR metrics including but not limited to sourcing channels, recruitment pipelines, onboarding, turnover rate, etc.
Hỗ trợ phân tích và báo cáo về các chỉ số nhân sự khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn ở các kênh tìm nguồn cung ứng, kênh tuyển dụng, onboarding, tỉ lệ thôi việc, v.v.

- Contribute to recruitment budget planning activities as required.
Thực hiện các hoạt động hoạch định ngân sách tuyển dụng khi được yêu cầu.

- Work on other tasks and projects as assigned.
Thực hiện các nhiệm vụ và dự án khác theo sự phân công của cấp trên.
Xem thêm ..
Đóng lại

Yêu cầu công việc :

- Bachelor degree qualification in fields relevant to Human Resources (recruitment) and/or English Teaching is preferred
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Anh, Nhân sự (tuyển dụng), giảng dạy tiếng Anh là một lợi thế

- Experience in recruitment. One - two years of experience in Education or Teaching is a plus
Kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng. 1- 2 năm kinh nghiệm giảng dạy hoặc làm việc trong ngành giáo dục là một lợi thế

- Advanced English level, proficient MS Office skills
Trình độ tiếng Anh cao cấp, thành thạo tin học văn phòng

- Pro-active and independent
Chủ động và độc lập trong công việc

- Customer service mindset
Tư duy dịch vụ khách hàng

- Ability to work under high pressure and fast paced working environment
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và môi trường làm việc đòi hỏi tốc độ

- Excellent interpersonal skills, teamwork spirit
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả và có tinh thần làm việc nhóm
Loading...