NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN

Mô tả công việc:

Tiếp nhận xử lý & hạch toán các chứng từ thanh toán từ các cơ sở phụ trách.
Nhận đề nghị tạm ứng, hóa đơn và các chứng từ liên quan từ cơ sở.
Kiểm tra việc ký duyệt và sự đầy đủ của chứng từ, hướng dẫn và yêu cầu bổ sung chứng từ còn sai và thiếu sót.
Kiểm tra, đối chiếu ngân sách các khoản chi của cơ sở.
Kiểm tra, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp về sự hợp lý của chứng từ thanh toán.
Kiểm tra, đối chiếu giá cả thanh toán hợp lý.
Nhập phần mềm ngân sách, lập đề nghị thanh toán và trình ký duyệt.
Hạch toán chi phí vào phần mềm kế toán.
Trình kế toán trưởng ký duyệt khi đã kiểm tra chứng từ, đề xuất phương án giải quyết các trường hợp phát sinh. Và trình FC, CEO duyệt chi sau khi Kế toán trưởng đã ký duyệt.
Chuyển các phiếu chi, ủy nhiệm chi đã được duyệt chi cho Thủ quỹ chi tiền cho cơ sở hoặc chuyển ngân hàng thanh toán.
Giám sát quá trình vận hành của quy trình chi và phối hợp với thủ quỹ thanh toán kịp thời hiệu quả.
Cuối tháng rà soát, kiểm tra lại chi phí của cơ sở phụ trách: đúng kỳ, đúng tài khoản, đúng hạng mục chi phí, và đúng cơ sở.
Lập các báo cáo theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp hoặc kế toán trưởng.

Yêu cầu:

Giới tính: Nữ
Tuổi: 25-30
Bằng cấp: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán.
Số năm kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự.
Trình độ Anh văn: Giao tiếp.
Sử dụng thành thạo Word, Excel, am hiểu phần mềm kế toán.
Hiểu biết hệ thống chuẩn mực kế toán VN, Luật kế toán VN.
Hiểu biết về các chế độ, chính sách khác có liên quan.
Hiểu biết về thị trường, nhà cung cấp.
Khả năng sắp xếp và lưu trữ hồ sơ.
Khả năng tổng hợp và phân tích dữ liệu.