QUẢN LÝ TUYỂN SINH KHU VỰC VUS MIỀN BẮC

Nhiệm vụ:

Quản lý tuyển sinh:
Xây dựng và dự báo kế hoạch phát triển cho cơ sở theo định kỳ.
Lập ngân sách hoạt động cơ sở theo định kỳ.
Phối hợp phân tích số liệu trong việc xây dựng chỉ tiêu cho bộ phận Sales theo năm, quý…
Giao KPI cho các cơ sở, theo dõi kết quả tuyển sinh, theo dõi việc thực hiện ngân sách, từ đó có phương án thúc đẩy tuyển sinh.
Dựa trên KPI được giao của khối tuyển sinh cơ sở , theo dõi và thúc đẩy việc đạt kết quả tuyển sinh.
Lập chính sách kích sale theo tháng nhằm thúc đẩy tinh thần sale, đạt chỉ tiêu tuyển sinh.
Lên kế hoạch và thực hiện việc khảo sát đối thủ hàng năm, dựa vào thực tế thị trường và yêu cầu tuyển sinh để đề xuất chính sách giá bán định kỳ.

Phát triển thị trường:
Dựa vào thực tế, dự báo về công suất sử dụng phòng hiện hữu và quy mô phát triển của từng khu vực, đề xuất mở rộng thị trường.
Phối hợp bộ phận phát triển kinh doanh (BD) trong việc khảo sát, đánh giá và lựa chọn các mặt bằng mới, thời gian khai trương để đảm bảo tính hiệu quả trong việc tuyển sinh ở khu vực mới
Phối hợp với Phòng Marketing Trung tâm trong việc lập kế hoạch, triển khai các hoạt động event / chiến dịch marketing nhằm đạt mục tiêu tuyển sinh của khối và toàn công ty.

Quản lý vận hành:
Phối hợp với các bộ phận công tác đối ngoại với các cơ quan ban ngành địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở trong quá trình hoạt động.
Thực hiện các hoạt động theo đúng quy trình. Đề xuất điều chỉnh quy trình để phù hợp với tình hình thực tế từng khu vực.

Quản lý nguồn lực:
Đảm bảo hiệu quả về nguồn lực: dựa vào định biên đã được Nhân sự phê duyệt, dựa vào tình hình hoạt động thực tế và có những đề xuất về nhân sự phù hợp.
Tổ chức đào tạo chuyên môn và kỹ năng sales hàng tháng cho tuyển sinh và nhân viên.
Tuyển dụng nhân sự.

Thực hiện các công việc khác phát sinh theo yêu cầu Giám đốc điều hành


Yêu cầu:

Giới tính: Nam/ Nữ
Tuổi: trên 30 tuổi
Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên.
Chuyên môn: quản lý kinh doanh, ưu tiên mảng giáo dục/dịch vụ đào tạo.
Kinh nghiệm: >5 năm ở vị trí tương đương.
Thái độ tích cực, lắng nghe.
Anh văn: Giao tiếp, thiết trình lưu loát.
Vi tính: Word, Excel, Power Point…