QUẢN LÝ VẬN HÀNH VUS MIỀN BẮC

Nhiệm vụ:

Quản lý dự án (~30%)

● Công tác phát triển thị trường:
- Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh và đề xuất các cơ hội phát triển mở rộng mạng lưới cơ sở giảng dạy.
- Bảo đảm các cơ sở giảng dạy đáp ứng các tiêu chí lựa chọn, có các cơ hội tiềm năng về kinh doanh và vận hành đáp ứng yêu cầu chiến lược của công ty vào từng thời điểm.
- Là đầu mối trong việc thiết lập các đầu mối đối ngoại cho các cơ sở.
● Công tác thuê mặt bằng và quản lý hợp đồng thuê:
- Chịu trách nhiệm trong công tác tìm kiếm và thuê mặt bằng bao gồm: tìm kiếm, khảo sát, đánh giá, trình duyệt, ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng thuê.
- Theo dõi xu hướng về thuê mặt bằng và sử dụng mặt bằng để có ý kiến đề xuất nhằm tối ưu hóa công tác thuê và sử dụng mặt bằng thuê.
● Công tác cải tạo, sữa chữa, thi công các cơ sở:
- Lên kế hoạch cải tạo, sửa chữa các cơ sở đang hiện có và thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Quản lý dự án và thực hiện công tác thi công, trang trí cho các cở sở.
- Giám sát công tác thi công để bảo đảm việc thi công đúng các yêu cầu kỹ thuật, tiến độ và ngân sách được phê duyệt.
- Theo dõi xu hướng, phân tích nhu cầu sử dụng và đề xuất các ý tưởng thiết kế, thi công nội thất để các cơ sở sau khi thi công, vừa bảo đảm công năng sử dụng, thẩm mỹ và nhận diện thương hiệu.
- Giám sát quá trình đề xuất mua sắm, sửa chữa, nâng cấp vật tư, thiết bị và thi công, trang trí cơ sở đảm bảo đúng quy trình.
- Đề xuất, tham mưu để cải tiến quy trình đề xuất mua sắm, sửa chữa, nâng cấp vật tư, thiết bị và thi công, trang trí cơ sở.
- Quản lý ngân sách.
- Lập ngân sách và quản lý việc sử dụng ngân sách để mua sắm, sửa chữa, nâng cấp và thi công, trang trí cơ sở.
- Lập ngân sách và quản lý ngân sách bộ phận phụ trách.

Quản lý vận hành cơ sở (~70%)

- Giám sát đội ngũ Dịch Vụ Học Đường, đảm bảo các công tác bảo trì, bảo vệ, tạp vụ và vệ sinh cơ sở.
- Kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn cho học viên, nhân viên và khách hàng.
- Kiểm soát tài sản, ngân sách và chi phí cơ sở.
- Phối hợp với bộ phận Chăm sóc Học viên và bộ phận Chăm sóc Giáo viên để đảm bảo hoạt động cơ sở được xuyên suốt và hiệu quả.
- Giải quyết các phát sinh với các cơ quan bên ngoài, nhà thầu, khách hàng trong phạm vi quyền hạn được phân công. Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.
- Quản lý tài sản cơ sở vật chất, bảo trì bảo dưỡng.
- Quản lý giấy tờ pháp lý và dịch vụ.
- Quản lý công tác hậu cần tại cơ sở.
- Là đầu mối tiếp nhận và triển khai các hoạt động phát triển cơ sở vật chất, dịch vụ theo yêu cầu hoạt động kinh doanh từ văn phòng trung tâm đưa ra.
- Quản lý bộ hồ sơ pháp lý, giấy phép hoạt động cơ sở...

Quản lý con người

- Tham gia huấn luyện và đào tạo các nhân viên để đáp ứng các yêu cầu hoạt động của bô phận
- Đánh giá công việc của nhân viên dựa trên chỉ tiêu KPI và đề xuất khen thưởng

Quản lý hệ thống quản trị thông tin của Công ty

Đối ngoại


- Phụ trách các hoạt động ngoại giao với các cơ quan ban ngành, tiếp các đoàn thanh kiểm tra tại cơ sở/vùng


Thực hiện các công tác phát sinh khác theo phân công của cấp trên.

 

Yêu cầu:

Giới tính: Nam/ Nữ
Tuổi: trên 30 tuổi
Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học hoặc sau Đại học, các ngành Luật, Kinh tế, Xây dựng...
Chuyên môn: quản lý giám sát dự án, hiểu về luật, có làm về lĩnh vực phát triển kinh doanh/ mạng lưới/ thuê/ cho thuê bất động sản/hành chính có liên quan.
Kinh nghiệm: >5 năm ở vị trí tương đương .
Thái độ tích cực, lắng nghe.
Anh văn: giao tiếp, đàm phán, soạn thảo văn bản, hợp đồng bằng tiếng Anh tốt
Vi tính: Word, Excel, Power Point…