QUẢN LÝ VẬN HÀNH VUS MIỀN BẮC

Nhiệm vụ:

Quản lý chăm sóc khách hàng
- Giám sát qui trình, công tác chăm sóc học viên.
- Đảm bảo các tiêu chuẩn về dịch vụ khách hàng.
- Phối hợp bộ phận trải nghiệm khách hàng (CE), đề xuất các chính sách nhằm duy trì và tăng sự hài lòng cho học viên hiện hữu.
- Tổ chức, Giám sát và bảo đảm tiến độ mở lớp theo định hướng chung, đảm bảo tính hiệu quả về mặt doanh thu và chi phí.
- Xử lý phản hồi ở cấp độ trung tâm.
- Lập ngân sách hoạt động cho khối ASA Care.
- Lên kế hoạch và tổ chức thi quốc tế cho toàn trung tâm.
- Phối hợp bộ phận tổ chức sự kiện (Event) trong việc tổ chức các hoạt động cho học viên nhằm tăng sự hài lòng (lễ phát bằng, các hoạt động ngoại khóa …).
- Từ thực tế công việc, đề xuất phân nhóm công việc hiệu quả cho nhân viên ASA Care.
- Phối hợp cùng Quản lý Chất lượng Đào tạo (TQM – Teaching Quality Manager) để đề xuất các hoạt động chuyên môn nhằm mang đến chất lượng giảng dạy tốt nhất, hướng đến mục tiêu khai thác tối đa thị trường tại khu vực.
- Đề xuất định biên nhân sự cho khối ASA care nhằm đảm bảo hiệu quả về dịch vụ, chi phí.
- Đảm bảo hiệu quả về nguồn lực: phân công công việc hợp lý, đề nghị tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc.
- Tuyển dụng nhân sự.
- Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo cho nhân viên.
- Định hướng đào tạo và đề xuất phát triển nhân viên.
- Lập chính sách khen thưởng cho toàn khối ASA care theo định kỳ.
- Đề xuất, triển khai các chỉ tiêu, các chương trình học, chương trình ngoại khóa, các chính sách… cho cơ sở.
- Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh thu tái phí của học viên, các chỉ tiêu về sĩ số lớp, tỷ lệ tái phí, sự hài lòng của khách hàng NPS… theo KPI định kỳ tháng, quý, năm.
- Giám sát việc thực hiện các công tác đã triển khai của cơ sở đang hiện có tại Hà Nội.
- Đánh giá việc thực hiện các công tác đã triển khai và có đề xuất điều chỉnh phù hợp.
- Quản lý chi phí của toàn khối hiệu quả.
- Tham gia các dự án của khối ASA theo sự chỉ đạo từ Director.

Công tác cải tạo, sửa chữa, thi công các cơ sở
- Lên kế hoạch cải tạo, sửa chữa các cơ sở đang hiện có và thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Quản lý dự án và thực hiện công tác thi công, trang trí cho các cơ sở đang hiện có hoặc thay thế tại Hà Nội.
- Giám sát công tác thi công để bảo đảm việc thi công đúng các yêu cầu kỹ thuật, tiến độ và ngân sách được phê duyệt với các cơ sở đang hiện có hoặc thay thế tại Hà Nội.
- Theo dõi xu hướng, phân tích nhu cầu sử dụng và đề xuất các ý tưởng thiết kế, thi công nội thất để các cơ sở sau khi thi công, vừa bảo đảm công năng sử dụng, thẩm mỹ và nhận diện thương hiệu.
- Giám sát quá trình đề xuất mua sắm, sửa chữa, nâng cấp vật tư, thiết bị và thi công, trang trí cơ sở đảm bảo đúng quy trình.
- Đề xuất, tham mưu để cải tiến quy trình đề xuất mua sắm, sửa chữa, nâng cấp vật tư, thiết bị và thi công, trang trí cơ sở hiện có hoặc thay thế tại Hà Nội.
- Quản lý ngân sách.
- Lập ngân sách và quản lý việc sử dụng ngân sách để mua sắm, sửa chữa, nâng cấp và thi công, trang trí cơ sở hiện có hoặc thay thế tại Hà Nội.
- Lập ngân sách và quản lý ngân sách bộ phận phụ trách.

Quản lý con người
- Tham gia huấn luyện và đào tạo các nhân viên để đáp ứng các yêu cầu hoạt động của bô phận.
- Đánh giá công việc của nhân viên dựa trên chỉ tiêu KPI và đề xuất khen thưởng.

Quản lý vận hành cơ sở
- Giám sát đội ngũ Dịch Vụ Học Đường, đảm bảo các công tác bảo trì, bảo vệ, tạp vụ và vệ sinh cơ sở.
- Kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn cho học viên, nhân viên và khách hàng.
- Kiểm soát tài sản, ngân sách và chi phí cơ sở.
- Phối hợp với bộ phận Chăm sóc Học viên và bộ phận Chăm sóc Giáo viên để đảm bảo hoạt động cơ sở được xuyên suốt và hiệu quả.
- Giải quyết các phát sinh với các cơ quan bên ngoài, nhà thầu, khách hàng trong phạm vi quyền hạn được phân công. Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.
- Quản lý tài sản cơ sở vật chất, bảo trì bảo dưỡng.
- Quản lý giấy tờ pháp lý và dịch vụ.
- Quản lý công tác hậu cần tại cơ sở.
- Là đầu mối tiếp nhận và triển khai các hoạt động phát triển cơ sở vật chất, dịch vụ theo yêu cầu hoạt động kinh doanh từ văn phòng trung tâm đưa ra.
- Quản lý bộ hồ sơ pháp lý, giấy phép hoạt động cơ sở...

Quản lý hệ thống quản trị thông tin của Công ty

Đối ngoại

Phụ trách các hoạt động ngoại giao với các cơ quan ban ngành, tiếp các đoàn thanh kiểm tra tại cơ sở/vùng


Thực hiện các công tác phát sinh khác theo phân công của cấp trên.

 

Yêu cầu:

Tuổi: Từ 30 tuổi trở lên
Bằng cấp: Đại học trở lên
Chuyên môn: Kiến thức Giáo Học Pháp vững, lập luận tốt.
Kinh nghiệm: 5 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý
Trình độ Anh văn: Giao tiếp lưu loát
Trình độ vi tính: căn bản (Word, Excel, Powerpoint)
Kỹ năng tổ chức và triển khai công việc tốt
Kỹ năng lãnh đạo
Kỹ năng nhân sự: phỏng vấn hiệu quả, giao đúng người, đúng việc, tiết kiệm chi phí
Khả năng làm việc hướng đến kết quả
Khả năng bao quát công việc