SALES MANAGER/ ONLINE PRODUCTS

Mô tả công việc:

1. Phát triển thị trường & Tạo nguồn Khách hàng tiềm năng (20%):

- Chủ động đề xuất, triển khai và thực hiện các hoạt động/ sự kiện / chiến dịch marketing online và offline (bao gồm cả hoạt động Direct Marketing) nhằm khai thác tối đa thị trường khách hàng B2C.

- Khả năng xây dựng mối quan hệ với các doanh nghiệp, trường học...nhằm phát triển nguồn khách hàng B2B.

2. Quản lý Hệ thống CRM và xây dựng SOPs (10%):

- Kinh nghiệm quản lý dữ liệu trên hệ thống CRM.

- Xây dựng và cải tiến các quy trình làm việc tương thích với hệ thống phần mềm.

3. Quản lý Tuyển sinh (30%):

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh đảm bảo các chỉ tiêu được giao.

- Triển khai thực hiện, theo dõi và có phương án thúc đẩy đội ngũ Tuyển sinh đạt chỉ tiêu KPI theo ngày/ tuần/ tháng/ quý.

- Xây dựng và cải tiến các kịch bản Bán hàng phù hợp theo từng đối tượng.

4. Quản lý Vận hành và Chăm sóc Học viên (25%):

- Xây dựng và cải tiến các kịch bản Chăm sóc khách hàng (bao gồm các tình huống xử lý phản hồi) phù hợp theo từng đối tượng.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan (IT, R&D, TQM...) hoàn thiện các sản phẩm nhằm mang lại trải nghiệm học tập trực tuyến tốt nhất cho khách hàng.

- Đảm bảo công tác chăm sóc và dịch vụ khách hàng thuận lợi, đầy đủ và đúng thời hạn.

- Giải quyết đúng hạn và thỏa đáng tất cả các phản ánh của khách hàng, đảm bảo mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

5. Quản lý nguồn lực - Đào tạo và Phát triển Nhân viên (15%):

- Đảm bảo hiệu quả về nguồn lực dựa trên định biên nhân sự được duyệt và tình hình hoạt động thực tế tại cơ sở, để có những đề xuất về nhân sự (tuyển dụng/ thuyên chuyển/ chấm dứt…) phù hợp.

- Đào tạo, phân công công việc và phát triển nhân viên theo đúng năng lực.

- Ghi nhận, đánh giá và đề xuất khen thưởng nhân viên theo định kỳ.

- Tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên nhằm duy trì đội ngũ ổn định.

- Lên kế hoạch xây dựng đội ngũ kế thừa.

 

Yêu cầu:

Education: Đại học trở lên.

Experience: ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có Kinh nghiệm set up team sales online, tuyển sinh và chăm sóc học viên online.

Language: Giao tiếp lưu loát.

Computer skills: Microsoft Office.

Yêu cầu khác: làm việc theo ca (44 giờ/ tuần), ca tối (đến 21h30) và cuối tuần (Thứ Bảy & Chủ nhật).

Giao tiếp hiệu quả.

Kỹ năng tổ chức và triển khai công việc tốt.

Kỹ năng lãnh đạo, tạo động lực.

Khả năng làm việc hướng đến kết quả.