Senior Accounting Executive

Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 31-01-2023

Ứng tuyển

Kinh nghiệm:

3 năm

Cấp bậc:

Chuyên viên

Bằng cấp:

Đại học

Hình thức:

Toàn thời gian

Mô tả công việc :

lenght :1770
after cut:1396
number words cut:1396
1396
1.1 Nghiệp vụ, chứng từ.
·Thực hiện các thủ tục gốp vốn-mua bán tài sản giữa các đơn vị liên quan.
·Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán doanh thu,chi phí..
·Tính, trích khấu hao và hạch toán công cụ dụng cụ, tài sản cố định
·Kiểm kê tài sản, hàng tồn kho, tiền mặt tại quỹ
·Hạch toán lương và các chế độ phúc lợi nhân viên.
·Kê khai và nộp thuế theo qui định.
2.1 Báo cáo
a. Báo cáo nội bộ
·Bộ báo cáo kết quả kinh doanh của toàn Công ty và các chi nhánh
·Các báo cáo doanh thu, chi phí theo yêu cầu phân tích tài chính của Công ty.
b. Báo cáo cơ quan nhà nước
·Bộ báo cáo tài chính theo qui định của cơ quan nhà nước ; Bảng cân đối kế toán + Bảng kết quả hoạt động kinh doanh + Thuyết minh báo cáo tài chính +
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ +Quyết toán thuế CIT…
·Báo cáo thống kế gửi Cơ quan Thống kê hàng quý/năm.
3. Các công việc khác
Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn và điều động của Quản lý
Xem thêm ..
Đóng lại

Yêu cầu công việc :

Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế ưu tiên chuyên ngành Tài chính - Kế toán
·Ít nhất 3 năm kinh nghiệp ở vị trí tương tự
·Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, năng động và sáng tạo
·Giao tiếp tiếng anh là 1 lợi thế
·Sử dụng thành thạo word, excel, ưu tiên am hiểu về phần mềm kế toán ERP Oracle, D365
·Hiểu biết hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
·Hiểu biết về Luật kế toán Việt Nam
·Hiểu biết về các chế độ, chính sách khác có liên quan
·Hiểu biết về thị trường, nhà cung cấp
·Khả năng sắp xếp và lưu trữ hồ sơ
·Khả năng tổng hợp và phân tích dữ liệu
·Trung thực, cẩn thận, chính xác
Loading...