STEM PROGRAM MANAGER

Mô tả công việc:

QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH

Thiết kế chương trình (nghiên cứu chương trình quốc tế, tìm hiểu chương trình đối thủ, phân tích nhu cầu học viên…).

Tìm hoặc phát triển tài liệu học tập (dựa trên chương trình / khung chuẩn quốc tế, đối chiếu với yêu cầu của các cơ sở giáo dục quốc tế và trong nước).

Soạn các tài liệu hỗ trợ công tác dạy và học (bao gồm đề cương môn học, đề thi, số liên lạc, v.v…).

Quản lý các tài nguyên học liệu, theo dõi tài liệu đã triển khai (làm checklist, kiểm tra tại cơ sở, v.v…).

Quản lý nhân sự của bộ phận mình (điều phối và phân công công việc, phát triển đội ngũ, v.v…).

Đánh giá hiệu quả chương trình qua dự giờ, phân tích điểm thi, v.v…

 

ĐÀO TẠO

Giới thiệu và tư vấn cập nhật cho Tuyển sinh, MKT về chương trình phụ trách.

Tập huấn cho Giáo viên, Tuyển sinh về hướng dẫn xếp lớp, phương pháp giảng dạy, nội dung của môn học.

 

Yêu cầu:

Education: Cử nhân/ thạc sĩ về Technology (Programming), Math, Education.

Experience: ít nhất 3 năm trong lĩnh vực chương trình phụ trách.

Attitude: Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Language: Nghe, Nói, Đọc và Viết tiếng Anh lưu loát.

Computer skills: Thành thạo MS Office.

Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch và tổ chức công việc.

Khả năng tư duy độc lập, kỹ năng phản biện và phân tích.