STEM PROGRAM SENIOR EXECUTIVE

Mô tả công việc:

Xây dựng và triển khai chương trình STEM

- Tham gia thiết kế và phát triển chương trình STEM.

- Tham gia quá trình chọn lọc, đánh giá sản phẩm.

- Viết đề cương khóa học, các tài liệu hỗ trợ công tác dạy và học, đề thi.

- Tham gia thảo luận, dự giờ, đánh giá, theo dõi chương trình để nâng cao chất lượng chuyên môn của chương trình mình phụ trách.

Quản lý tài nguyên của chương trình STEM

- Bảo quản và lưu trữ tài liệu, giáo trình, tài liệu số.

- Hỗ trợ, hướng dẫn các bộ phận phòng ban khác trong việc cài đặt, xử lý các vấn đề phát sinh về kỹ thuật các tài liệu số.

- Liên hệ mượn, trả, bàn giao các tài liệu, giáo trình, tài liệu số với các Nhà xuất bản.

- Phối hợp các phòng ban, cơ sở có liên quan trong việc đặt mua các tài liệu học tập / tài khoản số.

 

Yêu cầu:

Education : Cử nhân/Thạc sĩ Engineering, Technology, Math, Science, Business, Education.

Experience : Có ít nhất ba năm kinh nghiệm dạy các chương trình phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.

Attitude: Chịu học hỏi , cởi mở và không ngại khó.

Language: Nghe Nói Đọc Viết tiếng Anh tốt.

Computer skills: Word, Excel, Power point…Nhanh nhạy trong việc sử dụng công nghệ để làm các sản phẩm về hình ảnh và âm thanh, sáng tạo.

Cẩn thận. Chi tiết. Sáng tạo.

Khả năng làm việc độc lập và đội nhóm