CÂU CHUYỆN VUS

QUAN TÂM SẺ CHIA – CARE

-Biết tự chăm sóc Thân – Tâm – Trí để bản thân hạnh phúc
Invest in looking after your body, mind, and soul for self-contentment.

-Lắng nghe với sự thấu hiểu và trao đổi với sự chân thành
Listen with empathy and discuss matters with openheartedness.

-Đối xử tử tế với mọi người và môi trường sống
Be kind to others and the environment.

-Nỗ lực tìm giải pháp để giúp đỡ người khác và bảo vệ môi trường sống.
Search for solutions to help others and preserve the environment.

Loading...