CHUYÊN VIÊN MUA SẮM CẤP CAO

Mô tả công việc:

1. Tìm kiếm sản phẩm mới trên thị trường
- Dựa trên yêu cầu của các bộ phận, tìm kiếm sản phẩm phù hợp với budget, yêu cầu được đề ra
- Tìm thêm các sản phẩm đẹp, chất lượng và vật liệu mới cho các bộ phận tham khảo

2. Tìm kiếm, lựa chọn Nhà cung cấp (NCC): Theo các tiêu chí được duyệt, tiến hành:
- Tìm kiếm các NCC cho các sản phẩm mới, cũng như mở rộng danh sách nhà cung cấp cho các sản phẩm thường có của VUS.
- Có kế hoạch duy trì, xây dựng mối quan hệ tốt với các NCC. Theo dõi, cập nhật danh mục NCC chính thức theo quy định của Công ty.
- Khảo sát năng lực NCC (bao gồm cả việc tham quan nhà xưởng, trụ sở của NCC)
- Đánh giá năng lực NCC theo định kỳ.

3. Thực hiện việc mua hàng
- Thực hiện chào giá khi có yêu cầu
- Tổng hợp giá, tiến hành việc đặt hàng sau khi được duyệt.
- Với các sản phẩm chào thầu kín, sau khi có kết quả chào thầu, soạn thảo Hợp đồng mua hàng, hỗ trợ Quản lý trong việc xem xét và đánh giá hợp đồng mua hàng.
- Phối hợp các bên liên quan giải quyết các phát sinh (nếu có).
- Kiểm tra chất lượng hàng hoá định kỳ khi nhà cung cấp giao cho các cơ sở.

4. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

 

Yêu cầu:

Tuổi : từ 26 tuổi trở lên
Bằng cấp : Đại học
Chuyên môn : Kinh tế, KHXHNV, QTKD hoặc các chuyên ngành có liên quan
Ít nhất 05 năm kinh nghiệm
Anh văn Khá
Trình độ vi tính : văn phòng
Yêu cầu khác : Am hiểu về các công tác mua sắm và các nghiệp vụ văn phòng. Nhanh nhẹn, cẩn thận, nhiệt tình, trung thực, giao tiếp tốt