NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG TRỢ GIẢNG - GIÁO VIÊN

Mô tả công việc :

Thực hiện tuyển dụng các vị trí trợ giảng hoặc/và giáo viên theo đúng Quy trình tuyển dụng và Kế hoạch.
Lựa chọn, thực hiện các hình thức tuyển dụng theo tiêu chí chi phí thấp nhất – hiệu quả cao nhất.
Trực tiếp triển khai các nghiệp vụ tuyển dụng: chọn lọc hồ sơ ứng viên, phỏng vấn, đánh giá sàng lọc những ứng viên tiềm năng. 
Tìm kiếm, duy trì và mở rộng quan hệ với các đầu mối/kênh tuyển dụng nhằm xây dựng nguồn ứng viên ổn định và đa dạng.
Thực hiện các công việc tiếp nhận Nhân viên mới và quản lý thông tin, báo cáo định kỳ.
Thực hiện các công tác khác liên quan đến tuyển dụng và quản lý trợ giảng/giáo viên theo sự sắp xếp của cấp trên.
Tham gia các sự kiện liên đến phòng ban khi được yêu cầu


Yêu cầu:

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh hoặc liên quan.
Chủ động và độc lập trong công việc.
Tinh thần dịch vụ khách hàng.
Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng/nhân sự/giáo dục.
Tiếng Anh : Cao trung cấp
Thành thạo Word, Excel, Power Point.