QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN VÙNG - VUS MIỀN BẮC

Nhiệm vụ:

Quản lý chất lượng giảng dạy của vùng
Giám sát các công tác thời khóa biểu
Báo cáo:
- Là đầu mối tiếp nhận và triển khai các đề xuất hoạt động phát triển chương trình mới theo yêu cầu của hoạt động kinh doanh từ văn phòng trung tâm(VPTT) đưa ra (thay đổi nội dung sách giáo khoa, nâng cao dịch vụ, chất lượng giảng dạy của giáo viên…)
- Chủ động đề xuất thay đổi một số chính sách riêng của vùng với VPTT, tham mưu cho Ban giám đốc (BGĐ) điều chỉnh các chính sách để phù hợp với nhu cầu của vùng
- Báo cáo hoạt động chuyên môn của cơ sở trong tháng báo cáo về thông tin giáo viên hàng tuần theo yêu cầu của BGĐ
- Duyệt bảng tổng giờ dạy hàng tháng của GV và gửi cho BGĐ
- Tổng kết hoạt động chuyên môn của vùng theo định kỳ
Giám sát việc tổ chức các kỳ thi quốc tế trong vùng phụ trách
Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ


Yêu cầu:

Tuổi: trên 30.
Bằng cấp: Thạc sĩ/ Tiến sĩ về Giảng dạy tiếng Anh, Ngôn ngữ Ứng dụng hoặc Quản Lý Giáo dục
Chuyên môn: Kiến thức Giáo Học Pháp vững, lập luận tốt.
Kinh nghiệm: >5 năm ở vị trí tương đương.
Thái độ tích cực, tư duy cởi mở, sẵn sàng học hỏi.
Anh văn: kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh lưu loát.
Vi tính: Word, Excel, Power Point…